Program Khas Kakitangan Awam Negeri Selangor

 

OBJEKTIF PROGRAM

Meningkatkan kompetensi dan memangkin pembangunan kerjaya penjawat awam Negeri Selangor

  • Pemohon merupakan pegawai / Kakitangan Kerajaan Negeri bagi kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) dalam semua skim perkhidmatan yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan secara tetap.
  • Pemohon telah berkhidmat minimum 3 tahun di bawah Pentadbiran SUK Selangor.
  • Pemohon telah disahkan dalam jawatan

  • Pemohon bersih daripada pertuduhan dan tindakan tatatertib

  • Pemohon mempunyai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan(LNPT) yang cemerlang (purata 85% markah minimum untuk tiga (3) tahun berturut- turut)

  • Pemohon telah menerima tawaran untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma lepasan Ijazah/ Sarjana (Master)/ Doktor Falsafah (Ph.D) secara sambilan di IPTA/ IPTS Tempatan

  • Pemohon tidak mengikuti mengajian di peringkat yang sama atau lebih rendah daripada kelayakan yang sedia ada dimiliki

PERINGKAT PENGAJIAN

Kakitangan Awam: Sarjana dan PhD (separuh masa)

BIDANG PENGAJIAN

Semua bidang

TEMPAT PENGAJIAN

Universiti Awam dan Swasta Dalam Negara

SYARAT AKADEMIK PERIGKAT SIJIL

Memperolehi kelayakan sijil dengan kelulusan PNGK/CGPA 2.50 ke atas.

SYARAT AKADEMIK IJAZAH SARJANA MUDA PERTAMA

Memperolehi kelayakan Sijil Tahun Asas/ Pra-Ijazah/Matrikulasi/ Diploma dengan kelulusan PNGK/ CGPA 2.50 ke atas atau memperoleh sekurang-kurang empat (4) Gred C dalam mana-mana mata pelajaran di peringkat STPM

PERMOHONAN DIBUKA SEPANJANG MASA

Sila klik DI SINI untuk borang permohonan