Kadar Bayaran Balik

Peminjam dikehendaki membayar balik pinjaman pelajaran selepas 6 bulan tamat pengajian.

Jadual pembayaran balik adalah seperti berikut:

Jumlah Pinjaman Kadar Bayaran Balik Bulanan Tempoh (bulan)
RM5,000 ke bawah RM139 12-36
RM5,001-RM10,000 RM157 32-64
RM10,001-RM15,000 RM190 53-79
RM15,001-RM20,000 RM209 72-96
RM20,001-RM25,000 RM221 91-113
RM25,001-RM30,000 RM239 109-131
RM30,001-RM35,000 RM247 122-142
RM35,001-RM40,000 RM261 134-154
RM40,001-RM45,000 RM273 147-165
RM45,001-RM50,000 RM283 159-177

Peminjam yang GAGAL MEMATUHI jadual pembayaran balik seperti yang telah ditetapkan akan dikenakan tindakan oleh Lembaga TKWBNS.