Program Khas Kakitangan Awam Negeri Selangor

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN 

Pemohon mestilah terdiri daripada pegawai/kakitangan awam LANTIKAN NEGERI & GUNASAMA yang berkhidmat di Jabatan/Agensi di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan Berkanun Negeri Selangor yang berpontensi dan berkelayakan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah dengan memenuhi kriteria-kriteria seperti berikut:-

 

1. Pemohon merupakan pegawai di Jabatan/ Agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan Berkanun Negeri Selangor bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) Gunasama yang sedang berkhidmat dalm perkhidmatan tetap; atau

   - Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) Lantikan Negeri dalam perkhidmatan tetap; atau     

   - Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) Lantikan Negeri Contract of Service; 

    dalam semua skim perkhidmatan yang sedang berkhidmat di Negeri Selangor.

2. Pemohon merupakan pegawai Kumpulan Pelaksana Gred 29 sehingga 40 Lantikan Negeri di Jabatan/Agensi di bawah Pentadbiran Negeri Selangor, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan Berkanun Negeri Selangor dalam semua skim perkhidmatan yang berjawatan tetap sahaja.

3. Tempoh Berkhidmat (Kontrak) - Pemohon telah berkhidmat minimum 5 tahun di bawah Pentadbiran SUK Selangor dan mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 12 bulan daripada tarikh permohonan.

4. Tempoh Berkhidmat (Tetap) - Pemohon telah berkhidmat minimum 3 tahun di bawah Pentadbiran SUK Selangor bagi pemohon berjawatan tetap.

5. Pemohon telah disahkan dalam jawatan.

6. Pemohon bersih daripada pertuduhan dan tindakan tatatertib.

7. Pemohon mempunyai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan(LNPT) yang cemerlang (purata 85% markah minimum untuk tiga (3) tahun berturut- turut).

8. Pemohon telah menerima tawaran untuk mengikuti pengajian secara sambilan di Universiti Awam dan Universiti Swasta di peringkat seperti berikut:

     -  Kumpulan Pelaksana : Ijazah Sarjana Muda sahaja

     -  Kumpulan Pengurusan & Profesional : Pascasiswazah atau Kursus Profesional

9. Pemohon tidak mengikuti mengajian di peringkat yang sama atau lebih rendah daripada kelayakan yang sedia ada dimiliki.

10. Pemohon telah memperolehi pencapaian akademik yang baik di peringkat kelulusan tertinggi seperti berikut :

 

    -  Kumpulan Pengurusan & Profesional : Minimum CGPA 2.75 bagi Ijazah Sarjana Muda dan

    -  Kumpulan Pelaksana : Minimum CGPA 2.75 bagi Diploma/ kelayakan yang setaraf

11. Had umur, tempoh penajaan dan tempoh kontrak  bagi Program Khas Kakitangan Awam adalah seperti berikut :-

PERINGKAT PENGAJIAN

HAD UMUR

TEMPOH TAJAAN (TAHUN)

TEMPOH IKATAN KONTRAK (TAHUN)

SARJANA MUDA

50

4

3

SARJANA

50

1-3

5

PHD

45

3-5

7

 

** Kelayakan umur adalah tertakluk kepada jangkamasa pegawai dapat menghabiskan tempoh kontrak sebelum persaraannya.

 

PERMOHONAN DIBUKA SEPANJANG TAHUN

SILA KILIK DISINI UNTUK PAUTAN BORANG PERMOHONAN